Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Φωτογραφίες από το Σεμινάριο για το D-Star - Βέροια, Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010