Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

DX News από το DX World - 31 Ιουλ 2013

5W0TH – Samoa - Tuesday Jul 30, 2013

 
Ο Hiro, JP1TRJ, θα είναι για λίγο ενεργός ως 5W0TH από τη Samoa μέχρι τις 31 Ιουλίου 2013. Θα είναι QRV στα 80-10 μέτρα, σε CW, SSB και Digi. QSL via H/c.

9M2MI – Undan Island, AS-097 - Tuesday Jul 30, 2013

Οι 9M2YOT, 9M2AUR, 9M2ESM, 9M2ARR, 9M2TRX, 9M2UST, 9W2GSG, 9W2EJT, 9W2JUM και 9W2FNN θα είναι ενεργοί από το νησί Undan Island AS-097 ως 9M2MI από 16-18 Αυγούστου 2013. Πρόκειται για ένα ενημερωμένο callsign από το προηγούμενο που ανακοινώθηκε 9M4LHU. Θα είναι QRV στα 40-10 μέτρα, σε CW και SSB. QSL via 9M2YOT. Περισσότερες πληροφορίες.

V5/UX0HX, V5/UZ1HZ and V5/UT5UY – Namibia - Monday Jul 29, 2013

 
Οι Sergey, UX0HX, Max, UZ1HZ, και Alexey, UT5UY, θα είναι ενεργοί από τη Namibia από 1-8 Αυγούστου 2013. Θα είναι QRV στα 80-10 μέτρα, σε CW, SSB. QSL via UT5UY.