Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

Card Preview από το DX World - 10 Μαρτ 2014

QSL card preview – CY0/VA1AXC - Sunday Mar 09, 2014

Details on CY0/VA1AXC activity.