Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Ισολογισμός του Ταμείου της Ραδιολέσχης Φλώρινας - 5 Σεπτεμβρίου 2014

Υπόλοιπο 31/12/2013        : 1.368,18 €
Έσοδα από 1/1 έως 5/9/2014 : 2.377,00 €
Έξοδα από 1/1 έως 5/9/2014 : 1.166,72 €
Ταμειακό Υπόλοιπο 5/9/2014 : 2.578,46 €