Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

DX News από το DX World - 22 Ιαν 2015 - 1/2

3D2AD, 5W7A, KH8/N9YU and KH6/N9YU – Pacific Tour - Wednesday Jan 21, 2015

Ο Hrane, YT1AD, θα κάνει ακόμα ένα ταξίδι και εκπομπές από τον Κεντρικό και Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, ως εξής :
  • 3-8 Φεβρουαρίου 2015, Fiji: 3D2AD
  • 8-11 Φεβρουαρίου 2015, Samoa: 5W7A
  • 11-12 Φεβρουαρίου 2015, American Samoa: KH8/N9YU
  • 13-14 Φεβρουαρίου 2015, Hawaii: KH6/N9YU
Θα είναι QRV στα 160-6 μέτρα, σε SSB και CW. QSL via YT1AD.

EP6T – Iran - Wednesday Jan 21, 2015

Νέα από το Ιράν

team_ep6t[1]
interview[1]

Περισσότερα ›

TX3X – Chesterfield Island DXpedition 2015 - Wednesday Jan 21, 2015

Οι AA4NN, K6MM και K6TU συμμετέχουν στην Chesterfield Island 2015 DXpedition.