Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

Card Preview από το DX World - 29 Ιουν 2015

QSL card preview – FO/F5SNY - Sunday Jun 28, 2015

fo-sny