Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Βίντεο - CQWW CW 2015 – N6MJ operating as ZF2MJ