Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

Card Preview από το DX World - 4 Φεβρ 2016

QSL preview – PJ2/IK7YTT - Thursday Feb 04, 2016

FF---PJ2_IK7YTT
[TNX EA5GL]