Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

DX News από το DX World - 1 Απρ 2017


6Y5/DJ7CF – Jamaica


Helmut, DJ7CF, is again active from Greenwood, Jamaica (Caribbean) as 6Y5/DJ7CF until April 28, 2017. QRV on HF bands, SSB, CW and PSK31 – IC-706/vertical. QSL via H/c. Google Maps.