Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

Ισολογισμός του Ταμείου της Ραδιολέσχης Φλώρινας - 30 Ιαν 2018

Ταμειακό Υπόλοιπο 01/01/2018   : 742,40 €
Έσοδα από 01/01 έως 30/01/2018 : 140,00 €
Έξοδα από 01/01 έως 30/01/2018 :  85,00 €
Ταμειακό Υπόλοιπο 30/01/2018   : 797,40 €