Τρίτη 2 Απριλίου 2024

Ανανέωση Άδειας Ραδιοερασιτέχνη

Πηγή: gov.gr

Οι ραδιοερασιτέχνες (νομικά και φυσικά πρόσωπα) μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ανανέωση της άδειάς σας στην Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία (ΑΠΥ). Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί το νωρίτερο έως και έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της άδειάς σας.

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να εκδώσετε, να πληρώσετε τα κατάλληλα παράβολα μέσω της εφαρμογής e-paravolo (κωδικός παραβόλου εμπρόθεσμης ανανέωσης 5115 και κωδικός παραβόλου εκπρόθεσμης ανανέωσης 5116) και να καταχωρίσετε τον αριθμό πληρωμής του 
  • να επισυνάψετε το φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή  διαβατηρίου 
  • να επισυνάψετε υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ο μόνιμος χώρος εγκατάστασης του σταθμού βάσης, οι εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης αυτού και η διεύθυνση μονίμου κατοικίας
  • να επισυνάψετε τα σχετικά δικαιολογητικά (καταστατικά, αποφάσεις ΔΣ) αν η αίτηση αφορά νομικό πρόσωπο 

Θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την πορεία της αίτησής σας από την ΑΠΥ.

Περισσότερα ...