Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Φωτογραφίες από την Τακτική Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Ρ. - 28 Μαΐου 2011