Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Ραδιοερασιτεχνών

Δημοσιεύτηκε στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων το κείμενο της νέας Υπουργικής Απόφασης που αφορά τον Κανονισμό Ραδιοερασιτεχνών. Το κείμενο αποτελεί μια ανανεωμένη και συμπληρωμένη έκδοση του κειμένου το οποίο είχε μπει σε διαβούλευση τον Αύγουστο του 2010 μετά από τις εισηγήσεις εκείνων που συμμετείχαν σε αυτή.
Πέρα από το κείμενο της Υ.Α. δείτε και τεκμηριωμένα σχόλια για το θέμα του άρθρου 21 (ισχύς) που ετοίμασε η Ε.Ε.Ρ. για να βοηθηθείτε στον σχηματισμό άποψης. Το κείμενο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ελεύθερα, όσοι θέλετε, για την αποστολή σχολίων / απόψεων : http://www.raag.org/displayITM1.asp?ITMID=358&LANG=GR
Η ανάρτηση της διαβούλευσης αναμένεται στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/
Σχόλια επί των άλλων άρθρων και διατάξεων μαζί με χρήσιμες πληροφορίες θα αναρτηθούν όταν ετοιμαστούν στις ιστοσελίδες της Ε.Ε.Ρ. http://www.raag.org/
Είναι υποχρέωση όλων μας να πάρουμε θέση!
Πολλά 73!
RAAG WEB TEAM
DX Packet Cluster:
telnet sz1sv.redirectme.net telnet sv1iw.redirectme.net:7300
http://sv1iw.redirectme.net/cgi-bin/webcluster