Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

DX News από το DX World - 7 Δεκ 2014

VP8ROT – Adelaide Island, AN-001 - Sunday Dec 07, 2014

Ο Mike, VP8CMH / GM0HCQ, αναφέρει τα εξής :
Το VP8ROT είναι το base (βασικό) callsign για την Rothera Base, που βρίσκεται στο νησί Adelaide Island AN-001. Συνήθως κάνω εκπομπές από ώρα 0000z και για τρεις ώρες περίπου σε CW και SSB. Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

CV5A – Flores Isl, SA-030 - Sunday Dec 07, 2014

 
Χειριστές από το Radiogrupo Sur θα είναι ενεργοί από το νησί Flores Island SA-030 από 21-23 Φεβρουαρίου 2015. Θα είναι QRV ως CV5A σ' όλες τις μπάντες και τα modes. QSL via CX2ABC.