Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

DX News από το DX World - 9 Δεκ 2014

7P8NH – Lesotho - Tuesday Dec 09, 2014

g3rwf (1) 
Ο Nick, G3RWF, θα είναι ενεργός από το Lesotho (Αφρική) ως 7P8NH από 11-14 Δεκεμβρίου 2014. Θα είναι QRV στις HF bands, σε CW. QSL via OQRS.