Κυριακή, 9 Αυγούστου 2015

DX News από το DX World - 9 Αυγ 2015

5H3DX – Tanzania - Sunday Aug 09, 2015

5H3DX
5H3DX


Ο Chas, NK8O (ex-5H9CP), θα είναι ενεργός από την Zinga, στην Tanzania (ΚΑ Αφρική) ως 5H3DX από τον Σεπτέμβριο του 2015. Θα είναι QRV κυρίως στα CW, στα 20-6 μέτρα, σε holiday-style. QSLs via LoTW και eQSL. Paper QSLs via NK8O. Wikipedia.