Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Ισολογισμός του Ταμείου της Ραδιολέσχης Φλώρινας - 10 Μαι 2017

Ταμειακό Υπόλοιπο 01/01/2017   : 727,40 €
Έσοδα από 01/01 έως 10/05/2017 : 190,00 €
Έξοδα από 01/01 έως 10/05/2017 : 145,00 €
Ταμειακό Υπόλοιπο 10/05/2017   : 772,40 €