Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Aegean DX group - 2ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

2ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Το διαδικτυακό περιοδικό «SV-QRP»®, με την υποστήριξη του «Aegean DX group»© και του Athens QRP net προκηρύσσουν τον δεύτερο Μαραθώνιο χαμηλής ισχύος.
Ο σκοπός του QRP Μαραθώνιου είναι να δοθεί κίνητρο ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον γιά ραδιοερασιτεχνικές τηλεπικοινωνίες με χαμηλή ισχύ (QRP).
Δεν πρόκειται για ένα κλασικό ραδιοερασιτεχνικό διαγωνισμό, αλλά για ένα «παιχνίδι στατιστικής» πού δίνει το κίνητρο σε όσους θα συμμετάσχουν, να έχουν καθημερινή παρουσία στις μπάντες με QRP ισχύ.
Το κίνητρο όμως δεν είναι να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερες επαφές με χαμηλή ισχύ, αλλά να πραγματοποιείται μία επαφή κάθε μέρα, με την δυνατόν χαμηλότερη ισχύ και στην δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης του QRP Μαραθώνιου είναι η 19η Οκτωβρίου (00.00 UTC) έως τις 30 Νοεμβρίου (23.59 UTC).
Η διάρκεια του QRP Μαραθώνιου είναι 42 Ημέρες, όπως 42 χιλιόμετρα είναι και ο Μαραθώνιος δρόμος.
Όλοι οι συνάδελφοι στην Ελλάδα ή ανά τον κόσμο, που ασχολούνται με το QRP είναι ευπρόσδεκτοι.
Περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες αλλά και οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής του QRP Marathon, στο http://www.aegeandxgroup.gr/page.html
Συντονιστής της όλης εργασίας:  Η ομάδα του Aegean DX group/SV-QRP


2nd QRP Marathon began...
Autumn QRP Marathon
Participate you too ... Why not?
The online magazine "SV-QRP"®, supported by Aegean DX group © and Athens QRP net, announces the second low-power Marathon.
The purpose of this Marathon is to increase the QRP activity, and by the use of WW locators to determine the longest distance using QRP power.
This is not a contest, but rather a statistical game with QRP power levels and a continuous presence on the bands of Ham stations using QRP power.
The appropriate process and study of the received entries and QSOs can assist to the extraction of useful information about the propagation at this time of year.
Radio Amateurs QRP operators all over the world are welcomed!
This Marathon will run from October 19th (00.00 UTC) till November 30th (23.59 UTC) 2017. That is 42 days, as the Classic Athens Marathon Run course has the length of 42 kilometers. For more information visit: http://www.aegeandxgroup.gr/page.htmlde Aegean DX group 73