Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

Ραδιολέσχη Φλώρινας - Εκλογές 15 Οκτωβρίου 2017

Από τις εκλογές που έλαβαν χώρα την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017, προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή της Ραδιολέσχης Φλώρινας για το διάστημα 2017-2019.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκαν κατά σειρά οι εξής :
· Μπάλλιος Κων/νος, SV2EZO
· Στυλιάδης Κων/νος, SV2AVK
· Σταματιάδης Θωμάς, SV2RWO
· Μπάλλιος Σωτήριος, SV2EZR
· Βοζινίδης Συμεών, SV2FAF
Αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν οι Βοζινίδης Κων/νος (SV2FAV) και Μηνάς Ευθύμιος (SV2QBA).

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν κατά σειρά οι εξής :
· Δούμτσης Χρήστος, SY2BPQ
· Μπάλλιος Χαράλαμπος, SY2AXX
· Παπαδόπουλος Δημήτριος, SY2BPL
Αναπληρωματικό μέλος εκλέχθηκε ο Μάγγος Γεώργιος, SV2FAP.