Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019

Ισολογισμός του Ταμείου της Ραδιολέσχης Φλώρινας - 25 Φεβρ 2019

Ταμειακό Υπόλοιπο 01/01/2019   : 780,40 €
Έσοδα από 01/01 έως 25/02/2019 : 120,00 €
Έξοδα από 01/01 έως 25/02/2019 :  87,00 €
Ταμειακό Υπόλοιπο 25/02/2019   : 813,40 €