Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

ΕΕΡ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - 13 και 20 Νοεμβρίου 2011

Καλούνται όλα τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011, ημέρα Κυριακή, στα εντευκτήρια της Ένωσης επί της οδού Αχιλλέως 60, στην Αθήνα, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής
Η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει ώρα 10.30 και θα λήξει ώρα 15.00.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011, στον ίδιο τόπο και τις ίδιες ώρες.
Τη Γενική Συνέλευση μπορούν να παρακολουθήσουν ΟΛΑ ανεξαιρέτως τα μέλη, Τακτικά και μη. Τα μη Τακτικά Μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στις συζητήσεις, αλλά δεν μπορούν να ψηφίσουν.
Σύμφωνα με το Καταστικό, δικαίωμα να βάλουν υποψηφιότητα ή/και να ψηφίσουν έχουν όλα τα Τακτικά Μέλη, εφόσον είναι ταμειακά ενήμερα, δηλαδή έχουν καταβάλλει τη συνδρομή του 2011, και εφόσον η άδειά τους είναι σε ισχύ.
Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού μας, αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2011.
Μετά την ημερομηνία αυτή και αφού καταρτισθεί το ψηφοδέλτιο, όλα τα Τακτικά Μέλη εκτός Αττικής, ανεξάρτητα από το αν είναι ταμειακά ενήμερα, θα λάβουν ταχυδρομικά φάκελο που θα περιέχει :
- 1 Ψηφοδέλτιο
- 1 Μικρό φάκελο με τη σφραγίδα της Ε.Ε.Ρ., για να βάλουν το ψηφοδέλτιο
- Επιστολή με οδηγίες
Αφού σημειώσουν τις προτιμήσεις τους στο ψηφοδέλτιο, θα το βάλουν μέσα στον μικρό φάκελο, θα τον κλείσουν με την κόλλα του και θα τον τοποθετήσουν σε άλλο, μεγαλύτερο φάκελο, όπου θα γράψουν τα στοιχεία αποστολέα (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση) και τα στοιχεία παραλήπτη, όπως αναφέρεται στην επιστολή με τις οδηγίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάνω στο μικρό φάκελο με το ψηφοδέλτιο ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΤΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ, αλλιώς το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο.
Όσα Τακτικά Μέλη δεν είναι ταμειακά ενήμερα για το 2011, θα πρέπει να εξοφλήσουν πρώτα τη συνδρομή τους, για να ληφθεί υπόψη η ψήφος τους. Η καταβολή της συνδρομής μπορεί να γίνει με ταχυδρομική επιταγή προς την Ε.Ε.Ρ., Τ.Θ. 3564, 102 10 ΑΘΗΝΑ ή μέσω PAYPAL (το σχετικό link υπάρχει στην ιστοσελίδα της Ένωσης).

Πολλά 73!

RAAG WEB TEAM