Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

DX News από το DX World - 11 Σεπτ 20125H3NP – Tanzania - Monday Sep 10, 2012
Ο Noel, WB0VGI, σχεδιάζει δραστηριότητα από την Iringa, Tanzania, χώρα της Ανατολικής Αφρικής, ως 5H3NP από 8 Οκτωβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2012. Θα είναι QRV στις HF μπάντες με δίπολα/G5RV. QSL via H/c. Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Tanzania και http://en.wikipedia.org/wiki/Iringa_Region