Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Ευρωπαϊκός Χάρτης - QTH Locator

Η Ε.Ε.Ρ. πρόκειται σύντομα να διαθέσει έναν Ευρωπαϊκό χάρτη (70 x 100 cm) με τα αναλυτικά QTH Locator των χωρών της και τα αντίστοιχα ραδιοερασιτεχνικά διακριτικά με τιμή μικρότερη των 10 Ευρώ. Επειδή τα αντίτυπα είναι περιορισμένα όσοι ενδιαφέρεστε να εξασφαλίσετε έναν χάρτη, να ελέγχετε σε τακτική βάση τις ιστοσελίδες μας έτσι ώστε να πληροφορηθείτε έγκαιρα για την έναρξη της διάθεσής του.