Σάββατο, 10 Αυγούστου 2013

ΕΛΠΙΔΑ 2013 HOPE 2013 - ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΣΕΠ - ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ