Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

Card Preview από το DX World - 14 Ιουν 2014

QSL card preview – E41MT / E41WT - Friday Jun 13, 2014