Κυριακή, 22 Ιουνίου 2014

DX News από το DX World - 22 Ιουν 2014

YB9BU/P – Timor Island, OC-148 - Sunday Jun 22, 2014

Αναζητήστε τον Kadek, YB9BU/P, που θα είναι ενεργός από το Kupang, στο νησί Timor Island OC-148 από 31 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 2014. Θα είναι QRV στις HF μπάντες. QSL via H/c. Σημείωση : Την ίδια περίοδο ο Adhi, YB3MM, θα είναι ενεργός ως 4W/NB3MM από το Timor Leste (ίδιο IOTA, διαφορετικό DXCC).
 

T88DF – Palau - Sunday Jun 22, 2014

Ο Yasu, JH2DFJ, θα είναι ενεργός από το Palau ως T88DF από 27-31 Ιουλίου 2014. Θα είναι QRV στα 160-6 μέτρα, σε CW/SSB/RTTY/Digi. QSL via LoTW.