Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

Card Preview από το DX World - 21 Ιουν 2014

QSL card preview – S01WS - Friday Jun 20, 2014