Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

DX News από το DX World - 26 Μαρτ 2017

3W9DQ – Vietnam

Peter, DF7DQ, will be active from Vietnam as 3W9DQ between May 1-10, 2017. QRV on HF bands. QSL via H/c, Club Log. Google Maps.