Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

DX News από το DX World - 6 Μαρτ 2017

TM2H – Houat Island EU-048

From April 8-14 2017, members of the Charente DX Group (CDXG) will activate Houat island EU-048. (France). Team members are F5LOW (Eric) – F5MNK (Laurent) – F5NBQ (Fabrice) – F6HKA (Bertrand) – ON4ZD/OS0S (Léon). QRV on HF bands. QSL via ON4ZD. Google Maps.