Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

DX News από το DX World - 8 Μαρτ 2017

3B8/G3TXF – Mauritius

During the upcoming BERU Contest, Nigel, G3TXF, hopes to be active as 3B8/G3TXF. Check here for further update. Google Maps.