Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

RAAG NEWSLETTER


Αγαπητά μέλη και φίλοι της Ένωσή μας,
Σας ευχόμαστε Καλό καλοκαίρι!
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την τακτοποίηση της ετήσιας συνδρομής. Όσοι έχετε τακτοποιήσει την πληρωμή, η δεν είστε μέλη  μη λάβετε υπόψη την υπενθύμιση.

Για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων της Ε.Ε.Ρ., αλλά και των σκοπών του Συλλόγου μας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δική σας συμμετοχή και η ανταπόκριση τουλάχιστον στην εκπλήρωση των οικονομικών σας υποχρεώσεων.
Είναι σε όλους γνωστό πως η ετήσια συνδρομή είναι το μοναδικό έσοδο της Ένωσης μας. Το Δ.Σ., λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη, την οικονομικά δύσκολη συγκυρία, συνεχίζει την διατήρηση της συνδρομής στα ίδια επίπεδα από το 2008.
Μπορείτε να εξοφλήσετε την συνδρομή σας με τους πιο κάτω τρόπους: