Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2019

Φωτογραφίες από την Επαναλητπική Τακτική ΓΣ της ΕΕΡ - Κυριακή, 24 Νοε 2019 - By SV1BPA

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΡ
Πρόεδρος : SV1AER
Μέλη: SV1GE
          SV1BDO
          SV1OCA
          SV2FWV
          SV1KP
          SV1HER
Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

Ραδιολέσχη Φλώρινας - Προκήρυξη Εκλογών για Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019


Από τη Ραδιολέσχη Φλώρινας ανακοινώνεται ότι κατά την τελευταία Συνάντηση των μελών του Συλλόγου, τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, αποφασίστηκε, ότι μετά την παρέλευση διετίας, η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και νέας Ε.Ε. όπως λάβει χώρα την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019 και ώρες 6-8 μμ, στο Hotel "Φαίδων" στη Φλώρινα.
Παρακαλούνται όσα οικονομικά τακτοποιημένα για το 2019 μέλη του Συλλόγου ενδιαφέρονται να υποβάλλουν υποψηφιότητα για Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ή Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) ή να συμμετάσχουν στην Εφορευτική Επιτροπή, όπως συμπληρώσουν μία από τις αντίστοιχες συνημμένες αιτήσεις και να την αποστείλουν είτε από το προσωπικό τους e-mail στο styliadis@sch.gr ή να την εκτυπώσουν, να την συμπληρώσουν, να την υπογράψουν και να την προσκομίσουν στη διεύθυνση Παπ. Νερέτης 11 στη Φλώρινα, υπόψη κ. Βοζινίδη Κων/νου. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να πρωτοκολληθούν οι αιτήσεις και να ετοιμαστούν τα ψηφοδέλτια.
Σας ενημερώνουμε ότι για τη διενέργεια των εκλογών θα πρέπει να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 7 αιτήσεις υποψηφιότητας για το Δ.Σ., τουλάχιστον 4 αιτήσεις υποψηφιότητας για την Ε.Ε. και τουλάχιστον 3 αιτήσεις υποψηφιότητας για την Εφορευτική Επιτροπή. Σύνολο τουλάχιστον 14 αιτήσεις.
Συνημμένα σάς αποστέλλεται και μια αίτηση διαγραφής για όσα μέλη επιθυμούν τη διαγραφή τους από τις δράσεις της Ραδιολέσχης Φλώρινας, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του Μητρώου Μελών.
Από το Δ.Σ.
Αίτηση Υποψηφιότητας για Δ.Σ. - Αρχείο doc - 190 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας για Ε.Ε. - Αρχείο doc - 191 KB
Αίτηση Υποψηφιότητας για Εφορ. Επιτρ. - Αρχείο doc - 191 KB
Αίτηση Διαγραφής - Αρχείο doc -  175 KB