Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Ρ. - Κυριακή 11 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Ρ.


Την Παρασκευή 23/2/2018 έληξε η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για Πρόεδρο και Μέλη Δ.Σ. καθώς και Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής ενόψει της Γενικής Συνέλευσης Αρχαιρεσιών της 25/3/2018. Δυστυχώς, οι υποψηφιότητες που υπεβλήθησαν δεν επαρκούσαν για να καλυφθούν όλες οι θέσεις Δ.Σ. Κατόπιν τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Ρ. συνεδρίασε στις 28/2/2018 και αποφάσισε να επαναπροκηρύξει Έκτακτη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών.Η τελική ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα.

Για το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διοργανώσει

την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018, στις 11:00 π.μ.
στα Εντευκτήρια της Ένωσης

ανοιχτή συγκέντρωση των μελών, για να συζητηθεί το μέλλον της Ε.Ε.Ρ., και καλεί όλα τα μέλη της, τακτικά και μη, να συμμετάσχουν σε αυτή, με στόχο το συνολικό όφελος για την περαιτέρω πορεία του Συλλόγου.