Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙOΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ "Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ" - ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

Σας γνωρίζουμε ότι μετά από τις αρχαιρεσίες του συλλόγου που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Ιανουαρίου 2018, το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα και η σύνθεσή του έχει ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ              ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        
ΤΑΜΙΑΣ                 
ΜΕΛΟΣ                     
Πρεπούδης Μόσχος                    Κελεσίδης  Παναγιώτης
Παπαδόπουλος Χρυσόστομος     
Κουτσούλας Θεόδωρος               
Μαλαδάκης Γεώργιος                  
 
SV7BOW
SV8DTL
SV7LYI
SV7GBN
SY7AXF