Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Ανάγκη για Αίμα Α Ρέζους (Rh) Αρνητικό στο Νοσοκομείο Φλώρινας

Ανάγκη για αίμα Α ρέζους (Rh) αρνητικό!!!!! Στο νοσοκομείο Φλώρινας στο όνομα Δόκας Αντώνης. ΠΡΟΣΟΧΗ, αν δεν πείτε για ποιον δίνετε δεν θα το πάρει ο Αντώνης. Α ρέζους αρνητικό.