Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

SV1BPA - Φωτογραφίες από Κεραυνούς


Οι φωτογραφίες είναι από τη ζημιά που έκαναν οι κεραυνοί στο shack του SV1BVH.