Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

DX News από το DX World - 24 Ιουλ 2013

CV5A – Flores Isl, SA-030 - Wednesday Jul 24, 2013

 
Χειριστές από το Radiogrupo Sur θα είναι ενεργοί από το νησί Flores Island SA-030 από 15-18 Αυγούστου 2013. Θα είναι QRV ως CV5A σ' όλες τις μπάντες και τα modes. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.