Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

DX News από το DX World - 6 Απρ 2016

E51MRC – South Cooks - Tuesday Apr 05, 2016

Muri+Lagoon
Ο Mike, ZL1MRC, θα είναι ενεργός από το Muri, στα South Cook Islands, στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό, ως E51MRC από 13-22 Απριλίου 2016. Θα είναι QRV στις HF bands, με 100 w. QSL via H/c. Wikipedia.

4W5JA – Timor Leste - Tuesday Apr 05, 2016

ET

Μια Ομάδα που αποτελείται από τους JE1CKA (Tack), JI1AVY (Hide), 7K4QOK (Jim), JQ2GYU (Yutaka) και JJ2VLY (Miho) θα είναι ενεργοί ως 4W5JA από το Timor Leste, στη ΝΑ Ασία, από 5-11 Απριλίου 2016. Θα είναι QRV στα 10-160 μέτρα, σε CW, RTTY και SSB. Wikipedia.