Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

DX News από το DX World - 28 Σεπτ 2016
5X1XA – Uganda

Ο Alan, G3XAQ, θα είναι ενεργός από την Kampala, πρωτεύουσα της Uganda, στην ΚΑ Αφρική, ως 5X1XA μόνο στα CW από 12-28 Νοεμβρίου 2016. Θα είναι QRV νωρίτερα στα HF σε CW και σε holiday-style. QSL via G3SWH. Google Maps. Wikipedia.PY0F/LU9EFO – Fernando de Noronha


py0f

Ο Martin, LU9EFO, θα είναι ενεργός από το Fernando de Noronha, αρχιπέλαγος 21 νησιών στον Ατλαντικό Ωεκανό που ανήκει στη Βραζιλία, ως PY0F/LU9EFO από 7-14 Νοεμβρίου 2016. Θα είναι QRV στις HF μπάντες, σε SSB. QSL via F4HBW. Google Maps. Wikipedia.