Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Ισολογισμός του Ταμείου της Ραδιολέσχης Φλώρινας - 31 Δεκ 2017

Ταμειακό Υπόλοιπο 01/01/2017   : 727,40 €
Έσοδα από 01/01 έως 31/12/2017 : 190,00 €
Έξοδα από 01/01 έως 31/12/2017 : 175,00 €
Ταμειακό Υπόλοιπο 31/12/2017   : 742,40 €