Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Έντυπο Αίτησης για Ανανέωση Ραδιοερασιτεχνικής Άδειας

Το παράβολο είναι 26 Euro αν δεν έχει λήξει η άδεια και 35 Euro αν έχει λήξει, στο ΚΑΕ3741.