Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2008

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Συνάντηση στην Ταβέρνα "Δορυφόρος", στη Φλώρινα, Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2008.

Συνάντηση στην Ταβέρνα "Πέτρινο", στη Φλώρινα, Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2008.