Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

16ο HamFest - Λάρισα, Κυριακή 28 Αυγούστου 2011