Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

Μνημόνιο Συνεργασίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε πως "Το Χαμόγελο του Παιδιού" με την RSF Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας. Το Μνημόνιο υπέγραψαν για τους 2 Συλλόγους, οι Πρόεδροι Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος και Συλλιγαρδάκης Χρήστος. Με το Μνημόνιο αυτό η RSF Hellas συμμετέχει στο Amber Alert. Θεωρούμε πως θα ήταν καλό να υποστηρίζετε και εσείς το Amber Alert και το "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

73 de SV1GFH Ανδρέας
http://www.rsfhellas.org
http://www.haren.gr