Κυριακή, 14 Αυγούστου 2011

SV1BPA - Φωτογραφίες από Κεραυνούς - Αρχείο zip

Οι φωτογραφίες είναι από τη ζημιά που έκαναν οι κεραυνοί στο shack του SV1BVH.
Οι 18 φωτογραφίες σε αρχείο zip με συνολικό μέγεθος 397 KB