Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

ΕΕΡ - Ενημερώθηκαν οι Ελληνικές λίστες του DXCC

Ενημερώθηκαν οι Ελληνικές λίστες του DXCC. Δείτε τις επιδόσεις των Ελλήνων DXer εδώ : http://www.raag.org/displayITM1.asp?ITMID=248&LANG=GR
Πολλά 73!