Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

ΕΕΡ - Ενημερώθηκαν οι Ελληνικές λίστες με τις Πρώτες επαφές σταθμών SV με άλλες χώρες (VHF)

Ενημερώθηκαν οι Ελληνικές λίστες με τις Πρώτες επαφές σταθμών SV με άλλες χώρες (VHF)
http://www.raag.org/newslist.asp?ITMID=198&LANG=GR