Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Οικονομικός Ισολογισμός της Ραδιολέσχης Φλώρινας για το Έτος 2011

Έσοδα 2011 - 441,18 €
Έξοδα 2011 - 865,83 €
Ταμειακό Υπόλοιπο την 01/01/2012 - 402,18 €