Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

ΕΝ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ... SV1EDZ και SV2FAV ... στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΟΜΠΗΣ - ΒΙΓΛΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ