Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

DX World - Καινούργιο IOTA

YB0AI/8 και YF1AR/8 – OC-273 NEW - Thursday Jan 23, 2014

Περισσότερα σε λίγο καιρό.